VISBY

Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen Väskinde

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

28 oktober 2023

Veckodagar

Måndag, Onsdag, Lördag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Väskinde Församlingshus

Väskinde 62172 VISBY

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa 

Det här är en utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk hälsa är ett folkhälsoproblem

Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser
  • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika former av psykisk ohälsa kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har den översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. 

Kurserna vänder sig till dig som är ledare och/eller kollega/medarbetare, vän/granne, förälder/anhörig. 
Det krävs inga förkunskaper.

Första hjälpen till psykisk hälsa ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar och tabun kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se) Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får ett intyg från Karolinska Institutet/NASP som visar att du är en Första hjälpare. 

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) fördelat på tre tillfällen.

Datum: lördag den 28 oktober 9.00-16.00, måndag den 30 oktober 17.30-20.30, onsdag den 1 november 17.30-20.30 

Kursavgift: Kursen genomförs med projektmedel till MindShift Gotland. Ingen kursavgift betalas av deltagarna. 

Kursledare
Anne Dungner Hjellström och Christian Eriksson, certifierade MHFA-instruktörer 

Sista anmälningsdag: 19 oktober

 

 

Arrangemangsnummer: 305743

Kontaktperson