Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Första hjälpen till Psykisk hälsa - Ungdom (MHFA) Digital utbildning

MHFA – Ungdom, som är förkortningen för Mental Health First Aid – Ungdom, är ett utbildningsprogram som syftar till att öka kunskapen och färdigheterna hos vuxna som arbetar med eller rör sig kring ungdomar , för att de ska kunna ge första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag, Fredag

Tid

Se beskrivning

Omfattning

4 tillfällen, 14 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Programmet är en del av en global rörelse för att sprida medvetenhet och kunskap om psykisk hälsa och är anpassat för att möta de specifika behoven hos ungdomar i åldern 12-18 år.

 

Målsättningen med MHFA – Ungdom är att:

1. Förhindra att psykiska problem leder till självmord eller annan självskada.

2. Identifiera ungdomar som upplever psykiska problem och säkerställa att de får hjälp i tid.

3. Främja återhämtning genom att erbjuda stöd och vägledning.

4. Stärka den psykiska hälsan hos ungdomar genom förebyggande insatser och utbildning.

 

Programmet fokuserar på att lära deltagarna att:

 - Identifiera tecken och symtom på psykiska sjukdomar och kriser hos ungdomar.

- Kommunicera effektivt med ungdomar som upplever psykiska problem.

- Ge första hjälpen genom BLEUS-metoden (Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja).

- Hänvisa till professionell hjälp och andra stödresurser.

 

MHFA – Ungdom täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive:

- Psykiatriska tillstånd som depression och ångestsyndrom.

- Beroendesjukdomar och substansrelaterade problem.

- Hur man hanterar akuta kriser, särskilt när det gäller självmordsrisk.

- Utvecklingsrelaterade frågor och beteendemönster bland ungdomar.

- Ätstörningar och deras påverkan på unga människor.

- Reaktioner och hantering av traumatiska händelser.

 

Utbildningen inkluderar en kombination av teoretiska genomgångar, diskussioner, reflektioner, fallstudier, gruppövningar och utbildningsfilmer för att tillhandahålla en praktisk och interaktiv inlärningsupplevelse.

Genom att delta i MHFA – Ungdom kan vuxna få värdefulla verktyg för att stödja ungdomars psykiska välbefinnande och bidra till att skapa en mer medveten och stödjande miljö för unga människor.

Kursinstruktörerna är utbildade instruktörer i MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa - genom Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

Datum: 

20/2 13.00-17.00

28/2 13.00-17.00

4/3    13.00-17.00

15/3  08.30-12.30

I kurspriset ingår en manual och diplom. 

Arrangemangsid: 1572484

Ledare

Mikael Brun Gunnerås

Kontaktperson