Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

KLINTEHAMN

Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen Klinte

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Tisdag, Torsdag, Lördag

Tid

Kl 17:30 - 20:30

Omfattning

3 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Klinte Församlingshem

62376 KLINTEHAMN

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa

Det här är en utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem

Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser
  • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika former av psykisk ohälsa kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet.

Kursen vänder sig till dig som är ledare och/eller kollega/medarbetare, vän/granne, förälder/anhörig.

Det krävs inga förkunskaper.

Första hjälpen till psykisk hälsa ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar och tabun kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se) Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får ett intyg från Karolinska Institutet/NASP som visar att du är en Första hjälpare. 

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) fördelat på tre tillfällen.

Datum: 16 november 17.30-20.30, 25 november 9.00-16.00, 5 december 17.30-20.30

Kursavgift: Kursen genomförs med projektmedel till MindShift Gotland. Ingen kursavgift betalas av deltagarna.

Kursledare 

Eva Wetterdahl, certifierade MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag 6 november

Arrangemangsid: 1561992