Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom distans

Är du ledare och känner dig osäker på hur du ska agera eller säga när du misstänker att någon i gruppen lider av psykisk ohälsa?

Startdatum

13 mars 2024

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 8:30 - 12:00

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1500 kr

Kursen riktar sig till dig som har nära kontakt med unga.

Första hjälpen till psykisk hälsa tar upp de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna bland annat depression, ångestsjukdom och ätstörningar och hur de kan ta sig uttryck hos unga personer. Kursen vill även ge ökad kunskap om självdestruktivt beteende och självmord bland ungdomar. 

Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills den unga fått lämplig professionell hjälp. Du får ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt.
Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser 
  • våga möta och prata med den som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har den översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.  Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare. 

Det krävs inga förkunskaper.

Kostnad
I kursavgiften ingår kurslitteratur.

Datum och tider
Kursen omfattar 14 timmar(16 studietimmar) fördelat på fyra tillfällen. Genomförs på distans via Zoom.
13, 20, 27 mars och 10 april  8:30 - 12:00

Kursledare
Anne Dungner Hjellström, musikkonsulent och MHFA-instruktör
Lotta Lundberg-Ericsson verksamhetsutvecklare och MHFA-instruktör

Sista anmälningsdag: 5 mars

Arrangemangsid: 1581962

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Anne Dungner Hjellström

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter