Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom

Kursen riktar sig till vuxna som har nära kontakt med unga. Är du ledare och känner dig osäker på hur du ska agera eller säga när du misstänker att någon i gruppen lider av psykisk ohälsa?

Startdatum

10 mars 2022

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 17:00

Omfattning

3 tillfällen, 19 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa tar upp de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna bland annat depression, ångestsjukdom och ätstörningar och hur de kan ta sig uttryck hos unga personer. Kursen vill även ge ökad kunskap om självdestruktivt beteende och självmord bland ungdomar.

Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills den unga fått lämplig professionell hjälp. Du får ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt.

Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att: • känna igen och ingripa vid kriser • våga möta och prata med den som mår dåligt • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp • minska omedelbar självmordsrisk

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller förälder/anhörig. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 14 timmar(19 studietimmar) uppdelat på en heldag då vi träffas på Medborgarhuset i Stockholm och två halvdagar via zoom. Datum: Torsdag 10 mars 9.00-17.00, 17 mars 13.30-17.00 och 24 mars 13.30-17.00

Kursavgift 600 kr samt kurslitteratur 500 kr.

Kursledare

Lotta Lundberg-Ericsson och Monica Sjögren verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland och certifierade MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag: 24 februari

Arrangemangsnummer: 156803

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Monica Sjögren

Kontaktperson