Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

TINGSTÄDE

Första hjälpen till psykisk hälsa - MindShift Gotland

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 18:30 - 21:00

Omfattning

6 tillfällen, 18 studietimmar

Plats

Se beskrivning

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa!

En utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt.

Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att: • känna igen och ingripa vid kriser • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer. Första hjälpen till psykisk hälsa ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se) Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får även ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är Första hjälpare.

Det krävs inga förkunskaper.

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa är uppdelad på fem kvällar med start den 1 mars. Datum: 1 mars, 15 mars, 21 mars, 30 mars och 13 april Tid: 18.30-21.00

Lokal: Hejnum bygdegård

Kursavgiften är gratis för deltagarna, bekostas av LRF

Kursledare

Anne Dungner Hjellström och Lotta Lundberg-Ericsson certifierade MHFA-instruktörer

Arrangemangsnummer: 301585

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Kontaktperson