Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

KLINTEHAMN

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Du kanske har en äldre anhörig som du är orolig för, eller möter äldre i olika sammanhang och känner dig osäker på hur du ska agera.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Måndag, Onsdag

Tid

Kl 14:00 - 17:00

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Klinte Församlingshem

62376 KLINTEHAMN

Pris

Se beskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa inriktning äldre

Kursen ger ökade kunskaper om psykisk ohälsa bland personer över 65 år. Fokus ligger på åldrande och hur olika psykiska tillstånd kan ta sig uttryck hos äldre. Vi tittar även på diagnoser som demens, Parkingson och förvirring/delirium samt problem kring mat och undernäring.

Du lär dig en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem

Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser
  • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika former av psykisk ohälsa kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. 

Kursen vänder sig till dig som är anhörig, vän, granne eller i ditt arbete möter äldre.

Det krävs inga förkunskaper.

Första hjälpen till psykisk hälsa ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar och tabun kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se) Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får ett intyg från Karolinska Institutet/NASP som visar att du är en Första hjälpare. 

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) fördelat på fyra tillfällen.

Datum och tid: 6 maj, 13 maj, 22 maj och 27 maj. Klockan 14:00 - 17:00

Kursavgift: Kursen genomförs med projektmedel till MindShift Gotland. Ingen kursavgift betalas av deltagarna.

Kursledare:
Anne Dungner Hjellström, musikkonsulent och MHFA-instruktör
Lotta Lundberg-Ericsson, verksamhetsutvecklare och MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag 26 april

Arrangemangsid: 1582810

I samarbete med

Ledare

Anne Dungner Hjellström

Lotta Lundberg-Ericsson

Kontaktperson