Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

UMEÅ

Första hjälpen till psykisk hälsa [MHFA]

I kursen ”Första hjälpen till psykisk hälsa” får du veta mer om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna bland annat depression, ångestsjukdom och ätstörningar och hur de kan ta sig uttryck hos unga personer. Kursen ger också ökad kunskap om självdestruktivt beteende och suicid bland ungdomar.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Söndag

Tid

Kl 12:00 - 16:00

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Pris

600 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA.
I Sverige har den översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer. Kursen vänder sig till dig som är ledare eller förälder/anhörig. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.
Som Första hjälpare är ditt uppdrag sedan att stödja och uppmuntra en drabbad tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills den unga fått lämplig professionell hjälp. 

Under kursen får du verktyg för att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:
• känna igen och ingripa vid kriser
• våga möta och prata med den som mår dåligt
• bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
• minska omedelbar självmordsrisk

Kurskostnad:
Deltagaravgift 600 kr (kursmaterial 500 kr)

Kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa" omfattar 16 studietimmar, 4 tillfällen.
Datum under våren: 21 januari, 28 januari, 4 februari och 11 februari.
Tid är 12.00 - 16.00 samtliga kurstillfällen.

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag: 20 december

För mer info, kontakta ledare Irja Wikström: irja.wikstrom@svenskakyrkan.se

Arrangemangsid: 1548150

Ledare

Irja Wikström

Kontaktperson

Kontor