Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

UMEÅ

Första hjälpen till psykisk hälsa

”Första hjälpen till psykisk hälsa” tar upp de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna bland annat depression, ångestsjukdom och ätstörningar och hur de kan ta sig uttryck hos unga personer. Kursen vill även ge ökad kunskap om självdestruktivt beteende och självmord bland ungdomar.

Startdatum

21 januari 2024

Veckodag

Söndag

Tid

Kl 12:00 - 16:00

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Pris

600 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Om kursinnehållet:

Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills den unga fått lämplig professionell hjälp. Du får ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt. Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att: • känna igen och ingripa vid kriser • våga möta och prata med den som mår dåligt • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp • minska omedelbar självmordsrisk

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har den översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller förälder/anhörig. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.

Kostnad

Deltagaravgift 600 kr (kursmaterial 500 kr)

Datum

Kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa" omfattar 16 studietimmar, 4 tillfällen.

Datum under hösten:

15 oktober
22 oktober 29 oktober 5 november

12.00 - 16.00 samtliga kurstillfällen.

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag: 4 september

Övrig information

För mer info, kontakta ledare Irja Wikström: irja.wikstrom@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 103084

Ledare

Irja Wikström

Kontaktperson

Kontor