Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

Författarsamtal om Sigmund Freud mellan Läkaren Mikael Sundén och Psykologen Elisabeth Punzi

Psykoanalysen talar om det bortträngda hos människan, vilket kan vara tankar, önskningar eller minnen.Men kan det finnas något som är bortträngt i själva den psykoanalytiska läran?

Datum

8 december 2022

Dag

Torsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Plats

Göteborgs Litteraturhus

Heurlins Plats 1 41301 GÖTEBORG

Pris

Kostnadsfritt

Sigmund Freud var jude och verkade i ett Wien där den judiska befolkningen, liksom antisemitismen, var påtaglig. Den krets Freud samlade kring sig var i huvudsak judisk. Det finns också en tydlig likhet mellan psykoanalysens och den judiska traditionens intresse för drömmar och deras tolkningar. Det judiska inslaget i läran var dock inte önskvärt när psykoanalysen skulle presenteras som ren vetenskap. Man ville heller inte utmana antisemitismen. Kan det vara så att den judiska influensen i Freuds idévärld är det bortträngda i psykoanalysen?

Judiska salongen presenterar ett samtal mellan läkaren och psykoanalytikern Mikael Sundén, och psykologen Elisabeth Punzi. Samtalet leds av författaren Mattias Hagberg.

Vi inleder kvällen med ett kort filmklipp som knyter an till temat. Pianomusik med Staffan Bonnier och förfriskningar.

Dörrarna öppnas kl. 18 och samtalet börjar 18.30. Välkomna!

Med stöd av Göteborgs stads kulturnämnd, Svenska Akademien, Katz Judiska Kulturfond, Sensus och Västra Götalandsregionen.

Arrangemangsnummer: 812615

I samarbete med