RÖDEBY

Föreläsning: Losersyndromet med P-O Mårtensson

Här kopplar föreläsaren ihop sin egen uppväxt med framväxandet av ett digitalt verktyg för ökad psykisk hälsa hos unga. Föreläsningen riktar sig till dig som själv är ung eller dig som är vuxen och möter unga t ex som förälder eller i din arbetsroll.

Datum

25 mars 2023

Dag

Lördag

Tid

Kl 13:00 - 14:00

Plats

Rödeby församlingshemSal 1

Lindvägen 14 37030 RÖDEBY

Pris

Kostnadsfritt

Av trygga barn blir det trygga vuxna. Så var det inte för P-O Mårtensson och därför skapade han Trygga Klassen - ett digitalt verktyg som ska fungera förebyggande mot missbruk och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Trygga Klassen vill vara ett pedagogiskt forum som - på ungas egna villkor - berör de allra viktigaste frågorna i de ungas vardag. Trygga Klassen vill arbeta med förebyggande och främjande arbete bland barn och ungdomar.

Sensus i samarbete med Rödeby församling, Rödeby trygghetsgrupp, Rödeby elverk och Lotusmodellen.

Arrangemangsnummer: 201421

Kontaktperson