Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Hållbar fokbildningsvecka: Föreläsning om ditt barn fysiska och pysisk hälsa

Tips till föräldrar om barnuppfostran och stresshantering

Datum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Vi hjälper dig som förälder att få information om hur du skyddar ditt barn och får dem att leva sina liv med en psykologisk balans och positivitet, för att möta samhället utanför hemmet. Vi pratar även om hur man skyddar barnen från sexuella trakasserier och droger. Vi kan också ge föräldrar mycket viktiga pedagogiska tips om barnuppfostran.

Föreläsare: Al-Obaidi Al-Shhadat

Hållbar folkbildningsvecka

Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 872850

Kontaktperson