MALMÖ

Föredrag: Tankar om hur anknytning i skolan påverkar barns utveckling med Roger Åkerman

Roger Åkerman föreläser på temat: Nils, ett barn som utmanar hela skolans organisation - tankar om hur anknytning i skolan påverkar barns utveckling

Datum

4 oktober 2023

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

Sensus MalmöSamförstånd

Södra Vallgatan 5 21140 MALMÖ

Pris

Kostnadsfritt

Roger Åkerman har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt handledning av personal med bl a anknytningsteorin som utgångspunkt. Han är knuten till Specialpedagog- och speciallärarutbildningen som universitetslärare, och har tidigare varit enhetschef på Viktoriagården (som verkar för barns relationsutveckling och tidiga anknytning mellan föräldrar och barn).

Roger har många års erfarenhet av att handleda rektorer och personal inom skola, men även inom exempelvis vård och omsorg och Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Deltagande är gratis. Anmälan görs här senast söndag 1 oktober.

Välkommen! 

 

Arrangemangsnummer: 203923

I samarbete med

Kontaktperson