LINDESBERG

Föräldrar emellanföreläsning: Folkhälsa och fysisk aktivitet hos barn

Välkommen till höstens första föräldrar föreläsning. Vi får besök av Carolina Klüft och Daniel Berglind.

Datum

17 september 2024

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

LindeskolanAulan

Nyborgsgatan 1 71134 LINDESBERG

Pris

Kostnadsfritt

Sedan 2024 är Örebro läns samtliga kommuner en del av satsningen Pep Kommun där fokus är att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv genom att utgå från befintlig forskning och ny kunskap för att utmana och förändra nuvarande system och strukturer. 

Carolina Klüft som är verksamhetschef på Generation Pep inleder kvällen genom att berätta mer om Generation Pep och det pågående arbetet.

Folkhälsa och fysisk aktivitet hos barn – utveckling, utmaningar och åtgärder som har effekt

Daniel Berglind är docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Daniels forskning fokuserar på att hitta och utvärdera lösningar i samhället för att få barn mer fysiskt aktiva genom exempelvis mer grönska på skolgårdar och policys för fysisk aktivitet. 2023 släppte Daniel boken Fysisk aktivitet i förskolan som sammanställer evidensbaserad forskning för hur man kan arbeta inom förskolan för att öka den fysiska aktiviteten hos barn.

Daniels föreläsning handlar om fysisk aktivitet hos barn och vilka faktorer i samhället som kan påverka barns hälsa och hur fysiskt aktiva de är. Han kommer berätta om vad som faktiskt ”funkar” och kommer även ta upp praktiska tips för olika aktörer.

Alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv

Många barn och unga i Sverige idag skulle må bra av att röra på sig mer och äta mer av det kroppen mår bra utav vilket kräver en gemensam samhällsinsats. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som har verktyg som riktar sig till flera olika områden ex. förskola och skola, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, aktiva transporter, infrastruktur och idrott och fritid. 

För att delta digitalt eller på plats, anmäl dig här: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/?id=1909069

Varmt välkommen!

 

Arrangemangsid: 1589194

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter