Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Finns det rum för mig?

Procesutbildningen ”Finns det rum för mig” med inspiration från ”Inclusive Church” startar hösten 2022 och erbjuds anställda, ideella och förtroendevalda i Stockholms- Uppsala- och Strängnäs stift. Processutbildningen arrangeras av närverket ”Framtiden bor hos oss” i samarbete med Sensus.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Omfattning

10 tillfällen, 40 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Innehåll och upplägg

I utbildningen ”Finns det rum för mig?” hämtar vi inspiration från ”Inclusive Church” - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England. Processutbildningen handlar om att ständigt ställa sig frågorna: Finns det rum för mig? Vem får vara med? Om kyrkan är vi, vilka ryms i detta vi? Tillsammans med föreläsare från Sverige och England med stor erfarenhet av frågor om inklusivitet får vi fördjupa oss i hur ”Inclusive Church” kan bli en naturlig del av arbetet i församlingen. Varje utbildingstillfälle utgår från ett tema och innehåller föreläsning och gruppsamtal. Exempel på teman är psykisk hälsa, sexualitet, genus och HBTQI, etnicitet, funktionsvariation, fattigdom och klimaträttvisa. Kopplat till varje tema finns en bok ur ”The Inclusive Church Book Series”.

Utbildningen är nätbaserad. Alla kurstillfällen utom det sista sker på Zoom.

Datum

7 juni 2022 kl. 9-10.30 (OBS TIDEN) Introduktion till utbildningen

15 sep 2022 kl. 9-12

13 okt 2022 kl. 9-12

17 nov 2022 kl. 9-12

15 dec 2022 kl. 9-12

19 jan 2023 kl. 9-12

9 feb 2023 kl. 9-12

16 mars 2023 kl. 9-12

20 april 2023 kl. 9-12

11 maj 2023 Fysisk träff

Kostnad:

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagaren bekostar litteratur på egen hand.

Litteratur:

Till varje utbildningstillfälle kopplas en bok ur ”The Inclusive Church Book Series”. Böckerna finns både som e-bok och som fysiska böcker. Tar de fysiska böckerna slut på förlaget hänvisas till e-bok. Du kan beställa böckerna här: https://www.dartonlongmantodd.co.uk/

Tidsåtgång:

Utbildningstillfällen sker en gång/månad mellan 9-12. Ni behöver också avsätta tid i arbetslaget för samtal och tid för att läsa litteraturen.

Anmälan:

Sista anmälningsdatum är 31 maj 2022. Antalet platser är begränsat.

Mer information om utbildningen hittar du här- länk kommer inom kort

Arrangemangsnummer: 438406