Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: AI-genererad bild

Fast CARE: Engelska - digital kurs

Startdatum

Löpande intag

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Omfattning

40 tillfällen, 120 studietimmar

Plats

DistansZoom

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Under oktober 2023 kommer Sensus Norrland starta upp Fast CARE. Det är en sex månader lång utbildning för ukrainare som flytt kriget och är minst 18 år. Målsättningen med utbildningen är att du som deltagare ska hitta ett arbete eller komma närmare arbete, studier och social inkludering.

Du kan gå utbildningen vid sidan om dina SFI-studier eller ditt arbete.
Även du som redan gått första omgången av CARE OF FOLKBILDNINGEN är välkommen att anmäla dig

Detaljerna och schemat är inte färdiga ännu. Planeringen för Fast CARE pågår för fullt.

Finansieras av Europeiska socialfonden.

 

Напротязі жовтня 2023 року Sensus Norrland запустить проект Fast CARE. Це шестимісячна освітня програма для українців, які втекли від війни і які старше  18 років. Метою освітньої програми є те, щоб ви як учасник знайшли роботу або наблизилися до пошуку роботи, навчання та соціальної інтеграції.

Ви можете проходити навчання паралельно з вашим SFI-навчанням або роботою. Навіть якщо ви вже проходили перший етап програми CARE OF FOLKBILDNINGEN, ви можете зареєструватися.

Деталі та розклад ще не готові. Планування Fast CARE триває в повному обсязі.

Фінансується Європейським соціальним  фондом.

 

Planned days/Times: Tuesday 17:00-20:00, Thursday 17:30-19:00 and Sunday 15:00-18:00

Arrangemangsnummer: 106364

Kontaktperson

Kontor