GÖTEBORG

Existentiell hållbarhet -- vi talar om frid, fred och framtid i en orolig tid

Välkommen till en studiecirkel där vi tillsammans utforskar vår samtids kriser och hur vi kan hitta kreativa vägar att se möjligheter och känna hopp. Vi lyfter det som skaver och övar på att gemensamt hitta handlingskraft för att kunna skapa en framtid att längta till.

Startdatum

3 oktober 2024

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Omfattning

4 tillfällen, 10 studietimmar

Plats

Sensus Göteborg Drottninggatan 30Teorisal 35 Vån 3

Drottninggatan 30 41114 GÖTEBORG

Pris

150 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Existentiell hållbarhet vi talar om frid, fred och framtid i en orolig värld

Det här är en cirkel som vill erbjuda ett rum där vi skapar medvetenhet kring vad vi kan och inte kan göra vad vi, som individer och kollektiv, vill bidra med till en bättre värld. Från det lilla vardagliga till stora visioner om en framtid som vi kan längta efter. Temat är således både inre och yttre omställning.  

Cirkeln tar avstamp i följande text som finns studiecirkelmaterialet Skapa fred med jorden:När
vi tillåter oss att beröras känslomässigt av den skönhet vi ser eller av de svårigheter vi möter, knyter vi an på ett djupare plan till livet och till världen. Även till oss själva.
Känslorna blir en kompass som hjälper oss att hitta en riktning för vårt engagemang.  Att våga förundras mitt i vår tids kriser ger kraft att möta utmaningarna. Känslan för skogens skönhet visar att vi intuitivt förstår värdet av ekosystem i balans. Känslan visar vägen till mer kunskap. Men även de svåra upplevelserna är viktiga för att hitta fram.  Bakom sorgen inför vad vi gör med vår planet finns kärleken till hela skapelsen, bakom ilskan finns passionen som kan driva oss framåt, bakom oron finns modet våga möta rädslan och bakom tomheten finns en nyfikenhet – tomhet kan också vara öppenhet för det nya. Skulden kan vändas till ansvar och vilja att svara an på utmaningarna. Skammen kan vändas till stolthet när vi får dela med oss av våra gåvor i en omställning Nyckeln är att våga lyssna till och vara närvarande till alla våra känslor. Då kan känslan av splittring vändas till inre samling och upplevelsen av stagnation till ett kreativt flöde. Känslorna kan visa oss på en djupare drivkraft i vårt engagemang.

Formen för den här cirkeln är ”rundan” -- det urgamla delandet kring lägerelden. Alla kommer som de är, med det de har.  Olikheter berikar, vi tar och ger plats för det som är. Utöver rundan kommer vi att använda oss av andra kreativa former för att skapa en så levande lärandemiljö som möjligt. Varje träff har en form och ett planerat innehåll, men stort utrymme lämnas till deltagarna att skapa och lyfta det som känns relevant. 

Träffarna är förlagda var tredje vecka för att skapa mellanrum och tid för att landa mellan gångerna. 

Om cirkelledaren
Kerstin verkar i Möjligheternas Moln, med fokus på människor, välmående, holistisk hälsa och närheten till naturen. Hon är certifierad kursledare i Sensus sedan många år och har bland annat haft grupper i må-bra-måleri och samtal om högkänslighet. I Arvsfondprojekt i samarbete med Sensus skapat HjärnPunkten, är engagerad i Självhjälpshuset Solkatten samt flera föreningar och sammanhang med fokus på rätten att vara människa, fullt ut. 

Arrangemangsid: 1595340

Ledare

Kerstin Söderberg

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter