Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav bildbyrå

Distans

Diplomerad Projektledare

Att arbeta i projektform kan vara ett väldigt framgångsrikt arbetssätt. Att kunna leda projekt på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver viktiga kunskap och förmågor. Som projektledare behöver du ha kunskaper och färdigheter i ett projekts olika delar. Du behöver behärska metoder för att kunna planera och genomföra ditt projekt från start till mål.

Startdatum

Vår 2022

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

10 tillfällen, 80 studietimmar

Plats

På distans

Pris

37900 kr

Förståelse för grupprocesserna och den egna rollen i projektgruppen är andra viktiga delar som du utvecklar under denna utbildning. Det kommer att handla om hur du som projektledare förstår dig själv och ditt ledarskap och din grupp. Hur väl vi i projektgruppen tillsammans kan planera vårt projekt. Under utbildningen kommer vi att tillsammans sträva efter att undersöka brytpunkten mellan den ordnade och strukturerade projektformen och de rejäla anpassningar av denna som behövs i verkligheten. Deltagarnas personliga utveckling står i fokus under hela utbildningstiden.

Mål

Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha tillräckligt med kunskaper och färdigheter för att ta dig an projekt och fortsätta att utvecklas som projektledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande eller nyblivna projektledare.

Upplägg

Utbildningen genomförs digitalt med träffar på Zoom. Utbildningen omfattar 80 studietimmar. Dessa är fördelade på 8 lärarledda heldagar (en heldag varannan vecka), vilket gör att du kan studera och arbeta parallellt. Till detta tillkommer 16 timmar för asynkront lärande med uppgifter att arbeta med mellan tillfällena samt arbete i projektgrupperna. Utbildningen startar våren 2022.

Innehåll

Utbildningen bygger på tre moduler. Du och ditt ledarskap - Förståelse för projektledarrollen, ledarskap mm Du och gruppen - Projektteamets samarbete, relationen mellan gruppdynamiska processer och ledarskap mm. Projektplanering - Metoder, modeller, verktyg, struktur Alla delmoment utgår från och kan kopplas till ett praktiskt arbete. Arbete med projektplan för eget projekt sker under och mellan tillfällena

Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 12 per utbildning.

Betyg och diplom

För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Samtliga träffar genomförs digitalt på Zoom. Vi kommer att ha en genomgång av Zoom innan utbildningen startar.

Pris

37.900 kronor. Priset avser hela utbildningen exklusive litteratur.

Kontakt

För ytterligare information och anmälan kontakta Lena Ljung Körnell, tfn: 073-543 68 24, mail: lena.kornell@sensus.se

Arrangemangsnummer: 905898

Ledare

Cristian Sjövind

Kontaktperson