Bild: Scandinav bildbyrå

GÖTEBORG

Diplomerad HR-specialist - kvällstid

Att arbeta som HR-specialist innebär att arbeta med HR-frågor på såväl operativ som strategisk nivå. Det innebär att arbeta med individer, grupper och organisation. Sensus utbildning till Diplomerad HR-specialist ger dig möjlighet att utvecklas inom dessa områden.

Startdatum

16 november 2022

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

54 tillfällen, 224 studietimmar

Plats

Sensus Göteborg Drottninggatan

Drottninggatan 30 41114 GÖTEBORG

Pris

Se beskrivning

Målet med utbildningen är att du skall tillägna dig kunskap och förståelse som gör att du kan tillämpa teorier och modeller för strategiska, taktiska och operativa beslut inom företag eller organisation, speciellt med hänsyn till HR-frågor. Du kommer att få en generalistkompetens som gör att du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Utbildningen vänder sig till dig som har HR-arbete som sin huvudarbetsuppgift. Den vänder sig också till dig som är chef på samtliga nivåer.

Startdatum

16 november 2022 med möjlighet till efteranmälan.

Sista Anmälningsdag

2 november 2022.

Upplägg

Utbildningen omfattar 224 studietimmar en heldag varannan vecka. Teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Upplägget gör att du kan studera och arbeta parallellt. Träffarna kommer att vara på onsdagar mellan kl 9.00-16.00 varannan vecka.

Plats

Vi planerar att under hösten 2022 genomföra träffarna i våra studielokaler i centrala Göteborg förutsatt att detta är möjligt p g a den i dagsläget rådande pandemin. Skulle FHMs rekommendationer säga annat kommer vi att starta utbildningen på den digitala mötesplattformen Zoom med ett digitalt upplägg och därefter övergå till fysiska träffar så snart detta är möjligt.

Kurslitteratur

Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 16 per utbildning.

Informationsmöte

Digitalt informationsmöte torsdag 13 oktober kl 9-10 på mötesplattformen Zoom. Anmäl dig här

Kontakt

För ytterligare information och anmälan kontakta Annika Berg, 031-708 39 25, annika.berg@sensus.se

Pris

Del 1, 37.900 kr. Deltagaren beställer och betalar själv litteraturen utifrån uppdaterad litteraturlista. (litteraturavgift ca 3.500 kr).
Del 2, 75.800 kr. Deltagaren beställer och betalar själv litteraturen utifrån uppdaterad litteraturlista. (litteraturavgift ca 7.000 kr).

Arrangemangsnummer: 403543

Ledare

Sara Nordenstam

Marcus Gustavsson

Kontaktperson