Distans

Diplomerad HR-specialist, del 2 (HPU 58 D)

Att arbeta som HR-specialist innebär att arbeta med HR-frågor på såväl operativ som strategisk nivå. Sensus utbildning till Diplomerad HR-specialist ger dig fördjupad kunskap att jobba med individer, grupper och organisation.

Startdatum

14 februari 2024

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 16:30 - 20:00

Omfattning

36 tillfällen, 144 studietimmar

Plats

DistansZoom

Distans

Pris

Se beskrivning

Målet med utbildningen är att du skall tillägna dig kunskap och förståelse som gör att du kan tillämpa teorier och modeller för strategiska, taktiska och operativa beslut inom företag eller organisation, speciellt med hänsyn till HR-frågor. Utbildningen vänder sig till dig som har HR-arbete som sin huvudarbetsuppgift. Den vänder sig också till dig som är chef på samtliga nivåer. 

Startdatum
onsdag 14 februari 2024.

Sista Anmälningsdag
fredag 19 januari 2024. 

Upplägg
Utbildningen omfattar 144 studietimmar med träffar en eftermiddag/kväll per vecka. Teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Upplägget gör att du kan studera och arbeta parallellt.
Träffarna är på onsdagar kl 16.30-20.00. 

Plats
Vi planerar att genomföra samtliga träffar digitalt på mötesplatsformen Zoom. 

Kurslitteratur
Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området. 

Ledare
Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen. 

Antal deltagare
Antalet deltagare är som regel högst 16 per utbildning.

Informationsmöte
fredag den 6 december kl 11-12 på mötesplattformen Zoom. Anmäl dig här. 

Kontakt 
För ytterligare information och anmälan kontakta Alexandra Nagorka, 070-963 30 09, [alexandra.nagorka@sensus.se](mailto:alexandra.nagorka@sensus.se) 

Pris
Del 2, 79.800 kr. Deltagaren beställer och betalar själv litteraturen utifrån uppdaterad litteraturlista. (litteraturavgift ca 7.000 kr).

Arrangemangsnummer: 507163

Ledare

Sara Norrby Wallin

Kontaktperson