Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Pressbild Linköpings universitet

JÖNKÖPING

Demokratisoppa med Magnus Dahlstedt: Ungas delaktighet - fysiskt

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2022 är Möjligheter med demokrati.

Datum

6 maj 2022

Dag

Fredag

Tid

Kl 12:00 - 13:00

Pris

Kostnadsfritt

Om man inte får vara med - vad händer då?

Hur påverkas ungas uppväxtvillkor och delaktighet i en samtid präglad av växande ojämlikhet? Med utgångspunkt i pågående forskning om ungas delaktighet i olika typer av fritidsaktiviteter i en delad stad riktas uppmärksamhet mot samspelet mellan ojämlikhet och delaktighet. Utifrån resultat av denna forskning diskuteras frågor om vilket ansvar och vilka möjligheter som både civilsamhälle och skolväsende har när det gäller att åstadkomma förändring.

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt välfärd och sociala rättigheter i en tid präglad av marknadsorientering och internationell migration, med särskilt intresse för ungas uppväxtvillkor i en polariserad stad.

Föreläsning i Jönköping

Föreläsningen är en hybrid, du kan delta fysiskt på plats i Jönköping eller digitalt. Detta är anmälan till den fysiska föreläsningen på Kristinagården i Jönköping. Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på soppa. Soppa serveras från kl 11:30, föreläsningen startar kl 12:00.

Arrangörer

Demokratisoppa i Jönköpings län arrangeras av Sensus Östra Götaland, Europa Direkt Jönköpings län samt Den globala skolan / Universitets- och högskolerådet.

Arrangemangsnummer: 870369

Kontaktperson

Kontor