Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

KRISTIANSTAD

Bokslut

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Höst 2023

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

7 tillfällen, 60 studietimmar

Plats

Sensus KristianstadStora konferensrummet

Nya Boulevarden 10 29131 KRISTIANSTAD

Pris

10500 kr

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för planeringsbeslut avseende bokslut.

Bakgrund

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst båda manuellt och datorstödd.

Innehåll

Företagsekonomi

 • Samband mellan resultat- och balansräkning
 • Konsekvenser av bokslutspolitiska beslut

Företagsformer

 • Olika företagsformers inverkan på årsredovisningens utformning
 • Eget kapital i olika företagsformer

Redovisning

 • Lagstiftning - Bokföringslagen
 • Årsredovisningslager
 • God redovisningssed - FAR, RR och BFN
 • BAS - kontoplanens uppbyggnad
 • Avstämningar
 • Värderingar av tillgångar och skulder

Bokslut

 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Allmänt
 • Intäkter
 • Kostnader
 • Obeskattade reserver
 • Värdering
 • Samband mellan värdering och resultat
 • Varulager
 • Anläggningstillgångar
 • Pågående arbeten
 • Kundfordringar
 • Interimsfordringar
 • Årsredovisning
 • Innehåll
 • Förvaltningsberättelse
 • Revision

Bokslut via dator

 • K2 Vismas program ( K2 används på företag upp till 50 anställda)

Kurstillfälle

1 gång i veckan.

Pris

Exkl litteratur.

Arrangemangsid: 1375416

Ledare

Östen Carlsson

Kontaktperson