Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Boksläpp JATAKA – 21 berättelser från Buddhas tidigare liv

Jataka-Historierna i denna bok handlar om Buddhas ”tidigare liv”, då han som bodhisatta tränade i viktiga egenskaper, såsom mod, tålamod, visdom, ihärdig disciplin, och inte minst medkänsla och generositet.

Datum

21 december 2021

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Plats

Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Jatakorna visar hur handlingar har konsekvenser; hur illa det går när girigheten får härja fritt, när ilskan tar över och när själviskheten förblindar. Men också vilken effekt det har när någon är god, generös och modig.

Är människan god eller ond till sin natur? I mångt och mycket är vi nog vad vi gör oss till. Vilken människa vill vi vara? Vilken människa håller vi på att bli? Valet är vårt. Veronica Leo har översatt och återberättat jataka-berättelserna på ett levande och inkännande vis. Viryabodhi har skrivit ett förord om deras bakgrund och erbjuder tips på reflektion efter varje historia.

https://www.bodhiforlaget.se/bocker/jataka/

Välkomna! Bodhi-förlaget i samarbete med Sensus

Arrangemangsnummer: 321146