Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Bli RetoRik – inblick i vältalighetens värld

En heltäckande retorikkurs online i en mindre grupp för dig som vill ha en bättre och säkrare grund att stå på i all din kommunikation med din omvärld och/eller vill lättare nå ut med dina idéer och tankar på arbetet eller privat. Cirkeln passar även för dig som vill bli en inspirerande och trovärdig föreläsare, talare eller berättare även i privata situationer.”

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:30

Omfattning

8 tillfällen, 24 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1800 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Cirkeln består av en serie pedagogiskt upplagda och interaktiva miniföreläsningar med olika element av inspiration och information och många praktiska övningar samt hemuppgifter för aktiv inlärning. Studiecirkeln tar hänsyn till dina specifika behov och personliga intressen.

Förberedelse

Innan studiecirkelns start bör du välja ett ämne som du vill jobba med under träffarna online.

Ur innehållet

Målformulering - Ditt eget konkreta och SMARTa mål med kursen samt uppgiftsformulering för kursen med tanke på dina egna önskemål.

Del 1

  • Storytelling - Att dramaturgiskt förpacka sitt berättarkapital, utmaningar, byggstenar och verktygslåda, språk, dramaturgi, publiken som medskapare av din story, berättelsens grundstenar, publiksituationer m m.

  • Praktisk retorik - Retorikens historia, grunder och principer, hur fånga/hålla uppe intresset, kroppsspråk, nervositet, retoriktips m m.

  • Argumentationsteknik - Grunderna i skicklig argumentationsteknik, disposition av dina argument, att byta perspektiv m m.

  • Förhandlingsteknik - Grundläggande förhandlings-teknik, vanliga förhandlingssituationer, förhandlings-strategi, ett bra avslut m m.

  • Presentationsteknik – olika presentationsformer (muntliga och skriftliga), målgruppsanalys, att formulera sitt budskap, reaktionssegmentering, de vanligaste missarna, olika hjälpmedel, framförande m m.

Del 2 - Socialt samspel

  • Scenskräck och besvärlig publik - Hur hantera sin nervositet på kort och lång sikt, olika typer av publik m m.

  • Självförståelse – Självkännedom, självinsikt, Johari fönster, hur öka förståelsen mellan dig och din publik m m.

  • Kulturskillnader när de inte syns - Vad är kultur, kulturkrock, bemötande, social kompetens, mångfald, interkulturell kommunikation m m.

Del 3 - Praktik

  • Praktiska tillämpningar och retoriktips - Sammanfattande tips för framförandet, checklista förberedelse och innehåll, retoriska framgångsfaktorer, framförande, retoriktips för kroppen och rösten m m.

Avslutande provpresentationer av deltagarna.

Startdatum

Startar vid full grupp

Litteratur

Studiecirkeln bygger på boken Bli RetoRik! Inblick i vältalighetens värld av Eva Fodor Velander (Anoteket Mikroförlag, 2021) Boken går att beställa via Sensus eller på nätet.

Om föreläsaren/författaren Eva Fodor Velander

Min uppväxt präglades av sagor, berättelser och historia och min stora passion för böcker växte successivt men även mitt intresse för själva språket. Under mina 18 år som egenföretagare var jag väl rustad genom min arbets- och livserfarenhet för att hålla föreläsningar bl a om ledarskap, marknadsföring, interkulturell kommunikation, sjukvårdsjuridik, praktisk retorik, storytelling, självförståelse och kulturskillnader när de inte syns

Arrangemangsnummer: 58071

Ledare

Eva Fodor Velander

Kontaktperson