GÖTEBORG

Basutbildning för kulturtolkar och brobyggare

En utbildning för dig som möter nyanlända eller utrikes födda föräldrar i din yrkesroll inom till exempel kommun, skola eller som ledare i civilsamhället i Västra Götalandsregionen. Utbildningen ges inom ramen för Projektet Helhetslyftet som medfinansieras av Europeiska unionen.

Startdatum

18 april 2023

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

5 tillfällen, 40 studietimmar

Plats

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Kursens syfte:

 • Att utveckla en professionell yrkesroll som kulturtolk/brobyggare.
 • Att ta vara på deltagarnas egna erfarenheter av migration och kulturmöten och fördjupa dessa med forskningsbaserade kunskaper.
 • Att utveckla arbetsmetoder som underlättar mötet mellan nyanlända/utrikesfödda föräldrar och tjänstepersoner i olika samhällsfunktioner.

För vem? Vi tror att utbildningen passar dig som:

 • I din yrkesroll inom t.ex. kommun, skola eller som ledare i civilsamhället möter nyanlända eller utrikes födda föräldrar som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap.
 • Är två- eller flerspråkig och behärskar både det svenska språket och modersmålet tillräckligt bra för den kommunikation som krävs i vardagliga situationer i mötet mellan två kulturer och två språk.
 • Efter kursen kan genomföra aktiviteter/insatser tillsammans med föräldrar som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap och ge återkoppling till Helhetslyftet/Sensus om aktiviteten och deltagare.

Varför behövs kulturtolkar/brobyggare?

Kulturtolkarnas roll är att främja jämlikhet och positiv hälsoutveckling hos personer som är nyanlända eller utrikes födda. Som invandrad kan det vara svårt att etablera sig i ett nytt samhälle. Många gånger hänger det ihop med missförstånd och feltolkningar i kommunikation med samhällets företrädare på grund av språkliga hinder, eller olika erfarenheter och förväntningar. Med rötter i ett annat land och god förankring i det svenska samhället har kulturtolkar kompetens att undanröja missuppfattningar och främja förståelse hos båda parter.

Utbildningen är framtagen av Föreningen Tidigt Föräldrastöd mellan 2020-2022, inom ramen för Allmänna Arvsfondsprojektet ”Starka mammor - en nyckel till integration”.

Upplägg:

Utbildningen hålls på svenska.
Utbildningen omfattar 5 heldagar på tisdagar:

 • Tisdag 18/4 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.
 • Tisdag 2/5 kl. 9.00-16.00 - on-line Zoom
 • Tisdag 16/5 kl. 9.00-16.00 - on-line Zoom
 • Tisdag 30/5 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.
 • Tisdag 13/6 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.

Kursdeltagarna läser textmaterialet inför varje kurstillfälle. I utbildningen ingår även metodhandboken ”Att kommunicera med hjälp av kulturtolk.”

Utöver de fem kurstillfällena så erbjuds coachning och handledning i ditt fortsatta arbete med föräldrastödsinsatser.

Sista anmälningsdag

Tisdag 4 april 2023

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas intyg som beskriver vilka ämnen och teman som ingått i kursen.

Kursinnehåll:

 • Att bygga broar – olika aspekter av kulturtolksrollen
 • Samtalsmetodik
 • Folkhälsa och jämlikhet i hälsa
 • Att byta land – migration, flykt och att vara förälder i nytt land
 • Framgångsfaktorer för föräldraskapsstöd för nyanlända
 • Kort introduktion till föräldrautbildningen Förälder i nytt land
 • Att möta det främmande – kulturmöten, kulturkrockar och integrationsstrategier
 • Svensk historia och svenska värderingar
 • Rollspel, olika dilemman och etiska riktlinjer
 • Folkbildningspedagogik, leda demokratiska samtal
 • Uppföljning och hur går du vidare i ditt arbete i mötet med nyanlända eller utrikes födda föräldrar.

Helhetslyftet

Utbildningen ges inom ramen för projektet Helhetslyftet som drivs av Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen, och finansieras av EU, Asyl-, migration- och integrationsfonden AMIF. Helhetslyftets övergripande mål är att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare personer som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap. Människors hälsa och livssituation påverkar möjligheten att ta till sig studier samt gå vidare till arbete och därför integreras hälsokommunikation och föräldrastöd i projektet. Sensus har fått förtroendet att samordna föräldrastödet, skapa samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt utbilda i föräldrastöd i samarbete med våra samverkanspartners Föreningen Tidigt Föräldrastöd och Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen.

Vill du veta mer kontakta Susanne Lotzke - Samordnare Föräldrastöd Helhetslyftet

Arrangemangsnummer: 501610

I samarbete med

Kontaktperson