Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

Basutbildning för kulturtolkar och brobyggare

En utbildning för dig som möter nyanlända eller utrikes födda föräldrar i din yrkesroll inom till exempel kommun, skola eller som ledare i civilsamhället i Västra Götalandsregionen. Utbildningen ges inom ramen för Projektet Helhetslyftet som medfinansieras av Europeiska unionen.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad och full

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

5 tillfällen, 40 studietimmar

Plats

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Kursens syfte:

 • Att utveckla en professionell yrkesroll som kulturtolk/brobyggare.
 • Att ta vara på deltagarnas egna erfarenheter av migration och kulturmöten och fördjupa dessa med forskningsbaserade kunskaper.
 • Att utveckla arbetsmetoder som underlättar mötet mellan nyanlända/utrikesfödda föräldrar och tjänstepersoner i olika samhällsfunktioner.

För vem? Vi tror att utbildningen passar dig som:

 • I din yrkesroll inom t.ex. kommun, skola eller som ledare i civilsamhället möter nyanlända eller utrikes födda föräldrar som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap.
 • Är två- eller flerspråkig och behärskar både det svenska språket och modersmålet tillräckligt bra för den kommunikation som krävs i vardagliga situationer i mötet mellan två kulturer och två språk.
 • Efter kursen kan genomföra aktiviteter/insatser tillsammans med föräldrar som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap och ge återkoppling till Helhetslyftet/Sensus om aktiviteten och deltagare.

Varför behövs kulturtolkar/brobyggare?

Kulturtolkarnas roll är att främja jämlikhet och positiv hälsoutveckling hos personer som är nyanlända eller utrikes födda. Som invandrad kan det vara svårt att etablera sig i ett nytt samhälle. Många gånger hänger det ihop med missförstånd och feltolkningar i kommunikation med samhällets företrädare på grund av språkliga hinder, eller olika erfarenheter och förväntningar. Med rötter i ett annat land och god förankring i det svenska samhället har kulturtolkar kompetens att undanröja missuppfattningar och främja förståelse hos båda parter.

Utbildningen är framtagen av Föreningen Tidigt Föräldrastöd mellan 2020-2022, inom ramen för Allmänna Arvsfondsprojektet ”Starka mammor - en nyckel till integration”.

Upplägg:

Utbildningen hålls på svenska.
Utbildningen omfattar 5 heldagar på tisdagar:

 • Tisdag 18/4 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.
 • Tisdag 2/5 kl. 9.00-16.00 - on-line Zoom
 • Tisdag 16/5 kl. 9.00-16.00 - on-line Zoom
 • Tisdag 30/5 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.
 • Tisdag 13/6 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.

Kursdeltagarna läser textmaterialet inför varje kurstillfälle. I utbildningen ingår även metodhandboken ”Att kommunicera med hjälp av kulturtolk.”

Utöver de fem kurstillfällena så erbjuds coachning och handledning i ditt fortsatta arbete med föräldrastödsinsatser.

Sista anmälningsdag

Tisdag 4 april 2023

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas intyg som beskriver vilka ämnen och teman som ingått i kursen.

Kursinnehåll:

 • Att bygga broar – olika aspekter av kulturtolksrollen
 • Samtalsmetodik
 • Folkhälsa och jämlikhet i hälsa
 • Att byta land – migration, flykt och att vara förälder i nytt land
 • Framgångsfaktorer för föräldraskapsstöd för nyanlända
 • Kort introduktion till föräldrautbildningen Förälder i nytt land
 • Att möta det främmande – kulturmöten, kulturkrockar och integrationsstrategier
 • Svensk historia och svenska värderingar
 • Rollspel, olika dilemman och etiska riktlinjer
 • Folkbildningspedagogik, leda demokratiska samtal
 • Uppföljning och hur går du vidare i ditt arbete i mötet med nyanlända eller utrikes födda föräldrar.

Helhetslyftet

Utbildningen ges inom ramen för projektet Helhetslyftet som drivs av Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen, och finansieras av EU, Asyl-, migration- och integrationsfonden AMIF. Helhetslyftets övergripande mål är att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare personer som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap. Människors hälsa och livssituation påverkar möjligheten att ta till sig studier samt gå vidare till arbete och därför integreras hälsokommunikation och föräldrastöd i projektet. Sensus har fått förtroendet att samordna föräldrastödet, skapa samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt utbilda i föräldrastöd i samarbete med våra samverkanspartners Föreningen Tidigt Föräldrastöd och Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen.

Vill du veta mer kontakta Susanne Lotzke - Samordnare Föräldrastöd Helhetslyftet

Arrangemangsnummer: 501610

I samarbete med