Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Barnkonventionen och BKA för anställda och förtroendevalda i Svenskakyrkan - fortbildningsdag.

Vi bjuder in till en kväll/ halvdag som ger en övergripande information om FN:s Barnkonventions fyra portalartiklar och kopplingen mellan dem och BKA.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 9:00 - 12:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

I kyrkans verksamheter görs barnkonsekvensanalyser när beslut ska fattas. Det är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – Barnkonventionen. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas inflytande över beslut.

Upplägg

Vi använder enkla övningar för att hitta sätt att tänka kring detta med barnets rätt/BKA och samtalar om att möjliggöra barns och ungdomars rätt att komma till tals. Vi jobbar också gemensamt och i grupper med de tre första stegen i en BKA – kartläggning, beskrivning och analys.

Vi välkomnar förtroendevalda och anställda. Bjud gärna med en eller flera ur församlingens ungdomsgrupper till denna fortbildning.

Övrig information

Kursen är kostnadsfri. Varje deltagare får boken Barnets rätt (gäller anmälda från Uppsala stift). Kursdagen görs i samarbete med Uppsala stift/Camilla Zacco. Sista anmälningsdag är19 april. Minst 12 deltagare krävs för att kursen ska bli av.

Frågor om kursupplägg:

Magnus.Andersson@sensus.seKatarina.Lindqvist@sensus.secamilla.zacco@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 320602

Ledare

Magnus Andersson

Katarina Lindqvist

Kontaktperson