Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Barnkonventionen och BKA för anställda och förtroendevalda i Svenskakyrkan - fortbildningsdag.

Denna halvdag ger en övergripande information om FN:s Barnkonventions fyra portalartiklar och kopplingen mellan dem och BKA. I kyrkans verksamheter görs barnkonsekvensanalyser när beslut fattas. En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – Barnkonventionen. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas inflytande över beslut.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 21:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Upplägg

Vi samtalar om barns rättigheter och om att möjliggöra för barn och ungdomar att få komma till tals. Vi jobbar gemensamt och i grupper med de tre första stegen i en BKA – kartläggning, beskrivning och analys. Det blir också några enkla övningar för att hitta sätt att tänka kring detta med BKA. Vi välkomnar förtroendevalda, anställda och bjud gärna med en eller flera ur församlingens ungdomsgrupper.

Övrig information

Kursen är kostnadsfri. Varje deltagare får boken Barnets rätt, värde av 150 kr. Kursdagen görs i samarbete med Uppsala stift/Camilla Zacco. Sista anmälningsdag är 16 februari. Minst 12 deltagare krävs för att kursen ska bli av.

Frågor om kursupplägg:

Magnus.Andersson@sensus.seKatarina.Lindqvist@sensus.se

Arrangemangsnummer: 320599

Ledare

Magnus Andersson

Katarina Gustafsson Lindqvist

Kontaktperson