Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Lardux Films

STOCKHOLM

Att skapa en kooperativ mataffär: Dokumentärfilm & mingel

Välkommen att delta i vår filmvisning för att utforska och ta del av en kooperativ supermarket-modell. Vi kommer först att visa en film om Park Slope Food Coop i Brooklyn och sedan diskutera hur man kan skapa en liknande supermarket i Stockholm.

Datum

5 september 2023

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 21:00

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Nian 9

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

50 kr

Att skapa en kooperativ mataffär: Dokumentärfilm & mingel

Lokattens vänner och Sensus studieförbund bjuder in till filmvisning och mingel!
Delta i detta evenemang för att utforska och ta del av en kooperativ supermarket-modell. Vi kommer först att visa en film om Park Slope Food Coop i Brooklyn och sedan diskutera hur man kan skapa en liknande supermarket i Stockholm.


18.00: Välkomnande och filmvisning av Food Coop, med snacks och dryck.
20.00: Mingel. Lär dig om vårt initiativ att etablera en kooperativ supermarket i Stockholm.

Pris
Pris: 50kr (swish eller jämna pengar). 

Anmälan
Anmäl dig här

Vid allergier eller frågor om visningen, skriv till contact@lokatten.org


Om filmen Food Coop:
Food Coop, 2016, 1:37, regi Tom booth, produktion Lardux Films

Varje dag i Brooklyn slipper hundratals upptagna New York-bor att handla på Whole Foods eller andra livsmedelsbutiker som marknadsför naturliga och ekologiska livsmedel. Istället jobbar de på en liten stormarknad som inte gör någon marknadsföring och inte har några speciella erbjudanden – ändå tjänar affären mer pengar per kvadratmeter än någon annan annan livsmedelsbutik i New York City. Hemligheten bakom Park Slope Food Coops sedan mer än 40 år är enkel: Man behöver vara en av 17 000 medlemmar. Gamla och unga, från alla kulturer i staden lägger ner tre timmar i månaden för att arbeta i den kooperativa mataffären.
http://foodcoop.film/


Om Lokattens vänner:
Lokattens vänners är en ideell förening som vill skapa den första kooperativa och deltagande stormarknaden i Stockholm - Lokatten Matkooperativ.
Vi strävar efter att bygga ett konsumentbaserat kooperativ som erbjuder varor till överkomliga priser, med god kvalité och lokalproducerat så ofta som möjligt.
www.lokatten.org
 
Om Sensus studieförbund
Sensus är ett studieförbund som med folkbildning som metod stöttar grupper och föreningar över hela landet. Syftet är att bidra till gruppens lärande och utveckling. I detta är Sensus ett pedagogiskt stöd och bollplank som stöttar gruppen utifrån deras behov men vill även bidra till nätverkande både lokalt och nationellt.
www.sensus.se/

 


++++ ENGLISH VERSION +++++

Create a cooperative supermarket: Documentary film & mingle

Join us in exploring and sharing about a cooperative and participative supermarket model. We will first screen a film about the Park Slope Food Coop in Brooklyn, and then discuss how to create a similar supermarket in Stockholm.

18.00: Welcome and film screening Food Coop, small snacks and drinks.
20.00: Mingle and learn about our initiative to create a cooperative supermarket in Stockholm.
Hope to see you there!

Price
Price: 50kr (swish or exact cash)

Sign up for the event
Sign up here

Food allergies, or questions about the screening, write to contact@lokatten.org


About the film Food Coop:
Food Coop, 2016, 1:37, direction Tom booth, production Lardux Films
Every day in Brooklyn, hundreds of busy New Yorkers walk past Whole Foods or dozens of other grocery stores promoting natural and organic foods to work at a small supermarket that does no marketing and never holds sales – and yet makes more money per square foot than any other grocery store in New York City . The secret of the Park Slope Food Coop’s more than 40 years of success is simple: to shop there, all 17,000 members – rich and poor, old and young, from every culture and race in the city – have to put in three hours a month of work.
http://foodcoop.film/

About Lokattens vänner
Lokattens vänner wants to create the first cooperative and participative supermarket in Stockholm - Lokatten Matkooperativ.We strive to build a member based cooperative offering products to affordable prices, with good quality and locally produced when possible.
www.lokatten.org
 
About Sensus studieförbund
Sensus is a study association that supports groups and associations all over the country through pedagogical methods. The purpose is to contribute to the group's learning and development. Sensus supports the group based on their needs but also contributes to networking both locally and nationally.
www.sensus.se

 

Arrangemangsnummer: 304125