Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Förtroendemannalagen, Ta del av senaste lagändringar/ Maria Fridolin jurist LO/TCO Rättsskydd

Föreläsare

Datum

4 maj 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

TCO Stockholms region inbjuder dig som är förtroendevald i något av våra TCO förbund till digitalt seminarier i arbetsrätt den 4 maj 2023.

Föreläsning kommer att beröra förtroendemannalagen och vilka rättigheter och skydd lagen medför.

Skyddet för facklig verksamhet och förtroendevalda Fackligt förtroendevalda fyller en viktig funktion och roll i arbetslivet och för den fackliga verksamheten. För att få del av de rättigheter och det skydd som förtroendemannalagen ger måste vissa förutsättningar vara uppfyllda och som därför är viktiga att känna till. Vad menas t ex med facklig verksamhet och vilka rättigheter har fackligt förtroendevalda när det gäller ledighet och betalning? Hur ser deras anställningsskydd ut i förhållande till andra arbetstagare? Dessa och många andra relevanta frågeställningar som har betydelse för fackligt förtroendevalda och deras uppdrag, kommer att behandlas vid detta seminarium. Förtroendemannalagen, inklusive de senaste lagändringarna, kommer att genomgås, men även annan relevant arbetsrättslig lagstiftning samt rättspraxis kommer att beröras. Deltagarna kommer även att få tillfälle att diskutera problemställningar i grupp.

Maria Fridolin Jurist Arbetsrätt LO/TCO Rättsskydd

Arrangör

TCO Stockholms region

Sensus skickar ut zoom länk ca 1 vecka i förväg samt påminnelselänk strax innan.

Tekniska frågor

Kontakta Leila Setti leila.setti@sensus.se Zoomlänken öppnas kl.16:30 tänk på att koppla upp er i god tid.

Övriga frågor

Kontakta: Kjell Ahlin, kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 08 Andreas Strand, andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 09

Arrangemangsnummer: 302566