Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Arbetsrätt - arbetsgivarens rätt till kvittning med Maria Fridolin jurist LO/TCO rättsskydd

Föreläsare

Datum

21 juni 2022

Dag

Tisdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

När arbetsgivaren vill ha betalt – arbetstagarens löneskydd med fokus på kvittning

Arbetsgivarens främsta förpliktelse är att utge lön till arbetstagaren, som i gengäld är skyldig att utföra arbete åt arbetsgivaren. Det vanligaste är därför att det är arbetstagaren som framställer krav på betalning från arbetsgivarens sida. Ibland kan det dock hända att det är arbetsgivaren som vill ha betalt av arbetstagaren. Inte sällan ser arbetsgivaren då till att få betalt genom att kvitta på arbetstagarens lön.

Vad har arbetstagaren för löneskydd i en sådan situation och vad bör du som fackligt förtroendevald tänka på? Seminariet redogör för den rättsliga regleringen på området och tar även upp konkreta fall, i syfte att ge dig som fackligt förtroendevald kunskap och verktyg att använda i ditt uppdrag.

Maria Fridolin jurist LO/TCO rättsskydd (Polisförbundet)

Arrangör

TCO Stockholms region

Sensus skickar ut zoom länk ca 1 vecka i förväg samt påminnelselänk strax innan.

Tekniska frågor

Kontakta Leila Setti, leila.setti@sensus.se

Övriga frågor

Kontakta Kjell Ahlin, kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 08 Andreas Strand, andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 09

Arrangemangsnummer: 324005