Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud - distans

Ta chansen och skaffa dig ett stadigt grepp om ditt eget ansvar för alla arbetsmiljöfrågor!

Startdatum

25 januari 2023

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

5900 kr

Tonvikten i denna utbildning ligger på de arbetsrättsliga aspekterna. Här får du också möjlighet att checka av om ditt systematiska arbetsmiljöarbete håller, för på kursen går vi igenom vad som ska finnas med i ett bra och heltäckande systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får dessutom omfattande checklistor, mallar och kunskap för att arbeta vidare på hemmaplan.

Huvudsakligt innehåll

  • Arbetsmiljölagstiftningen: arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF), systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), m.fl. av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)
  • Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Anställds skyldigheter
  • Skyddsombudets roll och ansvar
  • Företagshälsovårdens roll
  • Bra arbetsmiljö- och friskfaktorer
  • Kopplingen AML - MBL och gränsdragning till diskrimineringslagen
  • Att riskbedöma arbetsmiljön
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering

Korta föreläsningar varvas med problemlösning med hjälp av frågor och artiklar. Vi analyserar ett par AD-domar och studerar aktuella arbetsmiljöhändelser.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud, gärna från samma företag eller förvaltning.

Litteratur

Arbetsmiljö 2022 (lagtexterna), Lars Åhnberg AB

Utbildningsform

Utbildningen är lärarledd och genomförs på mötesplattformen Zoom

Sensus är godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkringar, läs mer på AFA.s hemsida för att se om du har möjlighet att söka bidrag för arbetsmiljöutbildning.

Kursdagar:

25 januari och 1 februari

Arrangemangsnummer: 41769

Ledare

Björn Pettersson

Kontaktperson