Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Foto: Scandinav bildbyrå

STOCKHOLM

Arbetsmiljö - grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud HT 2021

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande - för friska företag och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Startdatum

21 september 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 21 studietimmar

Lokal/rum

M010

Pris

7900 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Denna kurs kan även besökas digitalt via Zoom och som deltagare kan man välja utifrån behov vid varje tillfälle.

Innehåll och upplägg

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagarna får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet och samverkan på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förändringsarbete
  • Stress, sjukfrånvaro och rehabilitering
  • Våld och hot
  • Diskrimineringslagen-ändringar samt integrering i SAM
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Datum och tid

21, 28 september samt 5 oktober 2021 klockan 9:00-16:00

Utbildningen ges även via Digitalt Zoom för de som önskar.

Pris

7 900 kr - inklusive deltagarmaterial, lunch och för och eftermiddagskaffe.

7 400 kr för ST-medlemmar, Svenska kyrkans församlingar samt Försvarsförbundet

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 7 september 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Arrangemangsnummer: 903311

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson