Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Sanna Östergren

NORRKÖPING

Aktivt hopp - en bokcirkel

Är hopp något vi har eller något vi kan göra? Hur ställer vi om livet och hur får vi kontroll över vår egen situation när omvärlden upplevs som kaos? Låt oss träffas i Norrköping för samtal!

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Omfattning

5 tillfällen, 10 studietimmar

Plats

Sensus Norrköping

Teatergatan 3 60222 NORRKÖPING

Pris

250 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Innehåll

Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massutrotning – ibland är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser. Aktivt hopp visar hur vi kan bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och medkänsla. I boken vägleds vi genom en förvandlingsresa inspirerad av mytiska äventyr, modern psykologi, andlighet och holistisk vetenskap. På vägen hittar vi de verktyg vi behöver för att hantera kriserna och spela vår roll i den stora omställningen till ett hållbart samhälle.

Bokcirkeln utgår ifrån boken Aktivt hopp som deltagare kan låna från ett bibliotek eller köpa själva. Vi har arbetat fram en studiehandledning som ligger till grund för denna samtalscirkel. Vår ledare Stina Sköld leder gruppen genom samtal och reflektioner utifrån allas tankar och perspektiv.

Inga förkunskaper behövs och cirkeln passar dig som vill fundera över dig själv i förhållande till omvärlden och kanske ta tillbaka makten över hur du känner och mår oavsett vad som händer runt omkring dig. Inför första träffen kan du läsa förord, inledning och kapitel 1, s. 11-53.

Cirkeln kommer att ske i Sensus lokaler varannan vecka i Norrköping och det blir max 8 deltagare i denna cirkel. Boken köper du själv eller lånar på bibliotek.

Arrangemangsnummer: 106990

Kontaktperson