Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Sofia Rydberg

Projektmedarbetare

Jag jobbar som samordnare för tidiga insatser för asylsökande (TIA) och NAD (Nätverk - Aktivitet - Delaktighet) som är integrationsuppdrag i partnerskap med Nätverket, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö