Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Marie Cöster

Verksamhetsutvecklare

Jag arbetar med rättighetsfrågor fokuserat på föreningar kopplade till funktionsvariationer och barns rättigheter samt med ledarutveckling och styrelseutbildningar. Jag har kunskap om Sensus material kopplat till existentiell hälsa.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö