Maija Löfgren

Verksamhetsutvecklare

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare i Sensus region Östra Götaland med främst områdena Hållbarhet och Existentiell Hälsa

Kollegor

De som arbetar på Sensus Norrköping