Lina Alsterlund

Verksamhetsutvecklare

Processledare, bollplank mm som jobbar med Svenska kyrkans stift. Jag utgår i mitt arbete från Agenda 2030, och därmed globala frågor som klimat, fred, jämställhet och andra rättvisefrågor och mänskliga rättigheter.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Göteborg