Erik Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Jag arbetar i första hand med musik och kulturverksamhet i Oskarshamn. Jag ansvarar och utvecklar musikhus, replokaler samt våra inspelningsstudios.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Oskarshamn