Daniel Ågren

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare inriktad på Sensus interna arbete med kvalitetsredovisning och IT.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Stockholm