Andie Stendin

Projektmedarbetare

Utbildningsansvarig på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU. Utbildar och processleder med fokus på hur normer och makt hänger ihop med diskriminering.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Uppsala