Anette Gustafsson

Gustavansvarig

Jobbar nationellt med vårt IT-system för verksamhetsrapportering samt med Sensus E-tjänst. Med både utveckling och utbildning.

Kollegor

De som arbetar på Sensus riksförbund