Bild: Torsten Sundberg

Sensus Möte

Sensus Möte avvecklades 2023. Vi vill rikta ett hjärtligt tack till var och en av er gäster som har besökt oss under dessa otroliga 14 år.

Vi vill också rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare som har varit med och format Sensus möte och givit våra gäster en fin upplevelse hos oss genom åren. Tack för den här tiden!

Tack för den här tiden!