Diplomerad HR-koordinator

Som diplomerad HR-koordinator deltar du med självklarhet i organisationens viktiga HR-processer såsom rekrytering, kompetensutveckling och avveckling.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt. Du får verktyg som gör att du kan hantera det praktiska HR-arbetet på ett säkert och medvetet sätt.

Efter utbildningen till HR-koordinator har du möjlighet att studera ytterligare fyra delkurser och bli diplomerad HR-specialist.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Mål
Efter avslutad utbildning har du god kunskap om personalarbetets olika processer, om arbetsrätt och om hur du ska hantera förhandlingar och svåra situationer. Du kan med säkerhet driva det praktiska HR-arbetet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har eller som står inför att få ansvar för personaladministrativa frågor.

Förkunskaper
Du bör ha gymnasiekompetens och några års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete med personalfrågor är en fördel men inget krav.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under cirka sex månader. Teori varvas med praktiska övningar. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen är indelad i två avsnitt:

  • HR i praktiken
  • Arbetsrätt

Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma inom området och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
37 900 kronor, exklusive litteratur


Se alla planerade startdatum här