Diplomerad lönespecialist

Som Diplomerad lönespecialist ansvarar du för organisationens operativa lönearbete. Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom lön, både teoretiskt och praktiskt.

Mål
Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som behövs för att hantera lön, känna till rutiner runt lönehanteringen, kunna tolka och förstå kollektivavtal.

Alla beräkningar görs manuellt, inte i ett lönesystem. Det möjliggör att du efter genomförd utbildning har kunskaper att kunna förklara, genomföra och kontrollera beräkningar.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom lönearbete.

Förkunskaper
För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens, Sensus löneadministratörsutbildning eller motsvarande.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 studietimmar fördelat på 10 dagar (en heldag varannan vecka). Praktiska övningar blandas med teori. Du får hemuppgifter med personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

  • Lagar inom lön
  • Kollektivavtal
  • Arbetstid
  • Skatter, avgifter och förmåner
  • Sjukfrånvaro
  • Semester
  • Ledighet
  • Rapporter extern och internt inom företag
  • Avslut av anställning

Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området

Ledare
Samtliga ledare är yrkesverksamma och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 % närvaro samt godkänt betyg i tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
37 900 kr, exklusive litteratur.

Se alla planerade startdatum här