Diplomerad kommunikatör

För att fungera framgångsrikt i rollen som kommunikatör behöver du ha både strategiska och praktiska kunskaper om information och hur man kommunicerar. Utbildningen är en grundläggande kommunikatörsutbildning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller har tidigare erfarenhet av arbete med information och kommunikation och som behöver bredda dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Mål
Målet är att ge kunskap som gör att du kan:

 • informera trovärdigt och övertygande
 • analysera och lösa en kommunikationssituation
 • medverka i internt och externt informationsarbete
 • skriva intresseväckande, korrekt och läsvänligt
 • utforma och producera enklare informationsmaterial
 • behärska grunderna i InDesign, Photoshop och Illustrator
 • kommunicera och interagera strukturerat och genomtänkt i sociala medier
 • stärka din organisations webbnärvaro
 • undvika risker och känna till möjligheter med den sociala webben

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs en heldag varannan vecka under cirka 6 månader vilket gör att du kan arbeta parallellt under studietiden. Teori varvas med praktiska övningar. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningen är indelad i 6 avsnitt:

 • Kommunikationsprocessen, 2 dagar
 • De grafiska dataprogrammen, 4 dagar
 • Det skrivna ordet, 1 dag
 • Visuell grafisk kommunikation, 1 dag
 • Webb och digitala kanaler, 1 dag
 • Slutarbete/redovisning, 1 dag

Se hela innehållet i detalj här.

Förkunskaper
Grundläggande datorvana. Du bör ha tillgång till dator och Adobes grafiska program InDesign, Photshop och Illustrator.

Kurslitteratur
Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare
Antalet deltagare är som regel 10-12 per utbildning.

Betyg och diplom
För att erhålla betyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
37 900 kr, kostnad för litteratur tillkommer.

Se alla planerade startdatum här