Vetenskapsfestivalen 2024: Tema vågor

För dig som vill tänka kring existentiella frågor, ge näring åt fantasin, inspireras och utmanas är vetenskapsfestivalen en plats där kyrkans frågor om livets villkor samspelar med akademi och forskning. Tillsammans med Svenska kyrkan bidrar Sensus studieförbund med ett spännande program under vetenskapsfestivalen. 16–21 april 2024, Göteborg.

 • Allvarligt läge – finns det hopp för plast?

  De miljöproblem plast vållar gör att återvinning främjas. Vilken roll spelar våra insatser? Onsdag 17 april 2024 17.30-18.30, Domkyrkan Göteborg.

  Läs mer
 • Snickra tillsammans – bostadsmarknadens nya våg?

  Kan co-building göra att fler, även från de mest utsatta grupperna, kommer in på bostadsmarknaden? Onsdag 17 april 2024 19.00-20.00, Domkyrkan Göteborg.

  Läs mer
 • Blå horisonter på havet – tre vågade perspektiv

  Det som hotar våra hav och havet som resurs och förutsättning för planetens liv. Fredag 19 april 2024 17.30-18.30, Domkyrkan Göteborg.

  Läs mer
 • Allas rum – vad spelar heliga rum för roll?

  Är våra religiösa traditioners heliga rum allas rum och varför skulle det kunna vara så? Fredag 19 april 2024 19.00-20.00, Domkyrkan Göteborg.

  Läs mer
 • Existentiell hållbarhet – vad innebär det?

  Begreppet har myntats som en följd av klimatkrisen, vilka villkor ger det för vårt varande? Lördag 20 april 2024 15.15-16.00, Stadsbiblioteket Göteborg.

  Läs mer

Hoppets duva

Under Vetenskapsfestivalen april 2024 bygger vi tillsammans en hoppets duva av plast från havet. Vi skapar ett gigantiskt konstverk av det skräp som människor har slängt. Bygget sker på domkyrkoplan och är öppet för alla. 17-20 april, Göteborg.

Läs mer

Låg tröskel till Håpets katedral och andra heliga rum

På domkyrkoplan utanför Göteborgs domkyrka skapas under Vetenskapsfestivalen en interreligiös mötesplats där du kan ”gå in i” Håpets katedral och några av Göteborgs heliga rum i en Virtual Reality-upplevelse och lyssna till berättelser från personer som har dessa rum som sitt ”andra hem”. Domkyrkoplan, 17-20 april.

Läs mer

I samarbete med