Södra staden sjunger


Barnkörer


Mini K

Start: 27 januari 2022
Torsdagar kl 15:30 - 16:15
Barn i förskoleklass och åk 1
Ledare: Peter Melin och Axel Hemmingsson
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Musikleken
Start: 8 februari 2022

Tisdagar kl 15 - 16
Små barn och deras föräldrar
Ledare: Peter Melin
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Södra stadens aspirantkör/gosskör
Start: 7 september 2021
Tisdagar kl 14:30 - 15:15
Barn i åk 1-3
Ledare: Gunnar Gillfors och Marcus Landegren Thurfjell
Lokal: Sunnersta kyrka


Sunnersta barnkör
Start: 25 januari 2022
Tisdagar kl 14:30 - 15:15
Barn i åk 2-3
Ledare: Axel Hemmingsson och Charlotta Remnefalk
Lokal: Sunnersta kyrka

FULLBOKAD!
För mer information, kontakta Charlotta Remnefalk,
018-430 38 16, charlotta.remnefalk@svenskakyrkan.se
Södra stadens barnkör
Start: 27 januari 2022
Torsdagar kl 16:30 - 17:30
Barn i åk 2-5
Ledare: Peter Melin och Axel Hemmingsson
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Beyond
Start: 1 februari 2022
Ungdomskör med gospel och soul
Tisdagar kl 17 - 18:30
Ungdomar 12-18 år
Ledare: Peter Ekengren
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Vuxenkörer

Abundant Joy
Start: 2 februari 2022
Gudstjänst- och gospelkör
Onsdagar kl 18 - 20
Ledare: Peter Ekengren och Axel Hemmingsson
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Damkören Gott Sound
Start: 2 februari 2022
För dig med tidigare körerfarenhet
Onsdagar kl 19 - 21
Ledare: Gunnar Gillfors
Lokal: Sunnersta kyrka


Södra stadens kyrkokör
Start: 2 februari 2022

Fyrstämmig kör för notvana
Tisdagar kl 19 - 20
Ledare: Axel Hemmingsson
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Tonetterna
Start: 1 februari 2022
Pensionärskör
Tisdagar kl 13 – 14:30
Ledare: Peter Melin
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLANKontaktpersoner


Gunnar Gillfors
018-430 38 15 (växel)
gunnar.gillfors@svenskakyrkan.se

Peter Ekengren
018-430 37 58
peter.ekengren@svenskakyrkan.se

Peter Melin
018-430 38 21
peter.melin@svenskakyrkan.se

Axel Hemmingsson
018-430 38 29
axel.hemmingsson@svenskakyrkan.se

Charlotta Remnefalk
018-430 38 16
charlotta.remnefalk@svenskakyrkan.se