Södra staden sjunger


Barnkörer

Musiklek
Start: 13 september 2022

Tisdagar kl 15 - 16
Små barn och deras föräldrar
Ledare: Peter Melin
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN

Södra stadens aspirantkör/gosskör
Start: 6 september 2022
Tisdagar kl 14:15 - 15:15
Barn i årskurs 2-4
Ledare: Roland Östblom och Marcus Landegren Thurfjell
Lokal: Sunnersta kyrka
ANMÄLAN


Sunnersta barnkör
Start: 6 september 2022
Tisdagar kl 14:15 - 15:15
Barn i åk 2-4
Ledare: Rebecka Lundberg Myrén och Charlotta Remnefalk
Lokal: Sunnersta kyrka
ANMÄLAN


Södra stadens barnkör
Start: 8 september 2022
Torsdagar kl 16:15 - 17:00
Barn i åk 2-4
Ledare: Peter Melin och Charlotta Remnefalk
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN
Vuxenkörer

Abundant Joy
Start: 24 augusti 2022
Gudstjänst- och gospelkör
Onsdagar kl 18 - 20
Ledare: Peter Ekengren
Lokal: Gottsunda kyrka
ANMÄLAN


Damkören Gott Sound
Start: 7 september 2022
För dig med tidigare körerfarenhet
Onsdagar kl 19 - 21
Ledare: Roland Östblom
Lokal: Sunnersta kyrka
ANMÄLAN


Södra stadens kyrkokör
Start: 6 september 2022

Fyrstämmig kör för notvana
Tisdagar kl 19 - 20
Ledare: Rebecka Lundberg Myrén
Lokal: Gottsunda kyrka


Tonetterna
Start: 6 september 2022
Pensionärskör
Tisdagar kl 13 - 14:30
Ledare: Peter Melin
Lokal: Gottsunda kyrkaKontaktpersoner


Roland Östblom
018-430 35 00 (växel)
roland.ostblom@svenskakyrkan.se

Peter Ekengren
018-430 37 58
peter.ekengren@svenskakyrkan.se

Peter Melin
018-430 38 21
peter.melin@svenskakyrkan.se

Rebecka Lundberg Myrén
018-430 38 32
rebecka.lundbergmyren@svenskakyrkan.se