Podden Kinamockaskogen – alla avsnitt med "Samtal fortsätter"

En podd i skärningspunkten mellan kultur, tro och samhälle. Leds av Susanne Dahl och Kent Wisti, med gäster som Magnus Betnér, Clara Lidström, Nina Hemmingsson, KG Hammar med flera!

Följ med på en resa till Kinamockaskogen!

Här varvas frågor som är stora och små, en del som kan verka ganska enkla och så de som är riktigt luriga. I podden samtalar prästkollegorna Kent Wisti och Susanne Dahl med gäster om allt mellan himmel och jord.

Vilken inredning gör dig lycklig, vad är okej att skämta om, och vad händer egentligen när vi dör?

Du hittar podden här:

Längre ned på denna sajt listar vi datum, gäster och information om de kommande avsnitten. Själva podden hittar du i din favoritapp för poddar. Vi länka till de vanligaste här:

KinamockamurenPartnerLogos.png

Efter varje avsnitt: Samtal fortsätter!

Avsnitten släpps på söndagar och samtalen fortsätter varje efterföljande onsdag kl 19:00-19:45 under Sensus koncept Samtal fortsätter. Dessa samtal genomförs helt digitalt via videokonferensverktyget Zoom. En samtalsledare från Sensus är med varje tillfälle.

Om konceptet Samtal fortsätter

I denna PDF finns handledning och information om hur en Samtal fortsätter-session kan gå till.

Här nedan hittar du alla avsnitt med datum och innehåll:

7/2 Vänskap – Bengt Brülde

Ett samtal om vad vänskap är, vilken roll det spelar i våra liv, om hur olika sorters vänskap kan se ut och tar upp frågan om det går att leva ett gott liv utan vänner. 

Bengt Brülde är filosof och professor som  har skrivit mycket om lycka, vänskap och kärlek. 

Samtal fortsätter: Onsdag 10/2 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

14/2 Försoning – Ulrica Fritzson

Ett samtal om vad försoning är och hur det relaterar till ansvar, skuld och förlåtelse. Om det svåra med en försoningsprocess men också om nödvändigheten.

Ulrika Fritzson är teologie dr och har stora erfarenheter av försoningsarbete i flera sammanhang, i bland annat från Sydafrika.


Samtal fortsätter: Onsdag 17/2 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

21/2 Att inte ha en tro – Ulf Gustafsson

Går det att ha en moral utan att tro på en gudomlighet? Vilka är sekulärhumanisterna och vad vill de?

Ulf Gustafsson är förbundssekreterare i Förbundet Humanisterna.


Samtal fortsätter: Onsdag 24/2 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

28/2 Granskogsfolk – David Thurfjell

Alltfler svenskar säger att de gör sina andliga erfarenheter i skogen och naturen. David Thurfjell berättar om sin forskning kring detta. Kan en kort skogspromenad en söndagseftermiddag var en gudserfarenhet?

David Thurfjell är årets kultursvensk, författare och religionshistoriker. David har tidigare skrivit Det gudlösa folket.


Samtal fortsätter: Onsdag 3/3 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

7/3 Kropp – Karin Smirnoff

Har vi en kropp eller är vi en kropp? Vi talar om trötthet, lust, arbete, motion och ideal. Hur lär vi känna vår kropp? Vad händer med oss när vi inte i samma utsträckning som förr arbetet med kroppen.

Karin Smirnoff är författare.


Samtal fortsätter: Onsdag 10/3 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

14/3 Makt och sexualitet – Maria Küchen

Hur hänger makt och sexualitet ihop? Vad händer om vi också lyfter in begreppet religion? Är sexualitet något mer än det som sker mellan lakanen? Vad är en finns det bra och dålig sexualitet? Kan vi prata om sexualetik utan att bli moralister?

Maria Küchen är författare och poet.


Samtal fortsätter: Onsdag 17/3 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

21/3 Normkreativitet – Mia Westin

Vad är en norm? Kan vi leva utan normer? Varför är det viktigt att medvetandegöra normer och hur gör vi det? Vilka hinder står i vägen för att kunna prata om och förändra normer?

Mia Westin är skådespelare, dramapedagog och regissör och har även skrivit böcker om normkreativitet.Samtal fortsätter: Onsdag 24/3 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum

28/3 Nyorientering – Peter Gembäck

Vad gör vi när vi tappat all orientering i tillvaron? Hur kan vi gå framåt när vi tvingas lämna allt? Om små, stora och nödvändiga steg.

Peter Gembäck är fd pastor i Knutby fria pingstförsamling.


Samtal fortsätter: Onsdag 31/3 kl. 19:00-19:45, i detta digitala mötesrum