Järnviljan

Ett projekt finansierat av Leader Linné för att skapa ett musikaliskt bygdespel baserad på verkliga händelser under 200 år i Moheda.

Sensus Östra Götaland i samverkan med Anoteket beviljades 2018 Leader Linné-medel för Järnviljan, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humble och Korne. De båda familjerna var tongivande i Alvesta med omnejd från 1600-talet fram till 1800-talet då familjerna drev två kvarnar som låg i Torpsbruk.

Manuset är författat av Sven Velander. Musikteaterns syfte har varit att lyfta fram lokalhistoria och skapa en unik kulturupplevelse.  Genom att alla deltagare i Järnviljan var medskapare i processen blev projektet identitetsskapande och stärkte sammanhållningen mellan deltagarna och publik samtidigt som det bidrog till folkbildning kring 1600-talets kultur och historia. Uppsättningen av Järnviljan har också möjliggjort kulturupplevelser för fler människor och bidragit till kreativ näring på landsbygden.

Musikteatern Järnviljan växte fram genom flera studiecirklar i teater, musik, sång och kostym/scenografi. Premiär av föreställningen skedde i 25 maj 2019 i Kvenneberga bygdegård. Drygt 200 personer såg föreställningen på plats.

Grundmusiken är skriven av Sven och anpassades till 1600-tals musik, i samarbete med Eva Blomquist Bjärnborg.

Mer om projektet
Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humble och Korne
Projektägare: Studieförbundet Sensus Östra Götaland
Projektledare/producent: Eva Fodor Velander

anoteket.se kan du läsa mer om projektet och musikteatern Järnviljan – om pengar, makt och avund i 1600 talets Småland.

Projektets loggbok
På anotekets webb hittar du även projektets loggbok där du kan läsa mer om alla aktiviteter och det som har hänt under projektets gång.

Finansiering
Projektet finansierades av EU:s landsbygdsfond tack vare ett projektbidrag från Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Länk till projektbeskrivning finns på Leader Linnés hemsida

Det formella myndighetsbeslutet var fattat av Jordbruksverket.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling