Hallå förskola

Appen Hallå förskola syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige. Med hjälp av musik, sagor och språkutvecklande övningar vill projektet nå språksårbara barn i förskoleåldern.

Hallå förskola är en språkutvecklande app som tas fram inom projektet Svenska i förskolan, ett 3-årigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Appen kommer att kunna användas både som verktyg inom förskoleverksamhet, och av barn som inte går på förskola men som genom appen kommer att kunna ta del av förskolans verksamhet och stärka sitt språk.

Appen består av 6 olika teman som på olika sätt relaterar till förskolebarns verklighet. Varje tema inleds med en låt som är skriven av musiker knutna till Unga Musik i Syd baserade på barns tankar kring det specifika temat. Låtarna tas fram i en process tillsammans med barngrupper som musikerna träffar vid flera tillfällen. Efter varje låt kommer digitala övningar där barnen själva övar på de ord som låten handlar om. När barnen gör dessa övningar samlar de ord i en speciell ordsäck. När de i slutet av temat fyllt säcken med ord formar dessa ord en saga. Sagorna skrivs av författare på Teater Sagohuset i process med barnen.

Hallå förskola5

De digitala övningarna tas fram av Edurama som utvecklar det grafiska och det tekniska kring appen, projektledaren samt en grupp bestående av förskolepedagoger och språkutvecklare. Denna grupp är också projektets referensgrupp.

Appen är framför allt tänkt att stötta barn som inte går på förskola i deras språkutveckling. En sådan grupp som har identifierats är asylsökande barn som varit ett tag i Sverige. Det kan vara barn som lärt sig en del svenska men som fortfarande är språksårbara. Genom appen kan barnen få ett hum om vilken typ av verksamhet förskolan bedriver. Genom Sensus och Rädda Barnen träffar apputvecklarna barngrupper för att testa appen gällande nivå och språkutveckling.

Smakprov

Hallå förskola

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Hallå förskola på Yotube

Appen Hallå förskola är fylld med sagor, övningar och sånger, från folkmusik till hip-hop. Genom att hjälpa Babbeltrollet att fylla sin säck i ordjakten lär sig barnen nya ord som de sedan kan öva på i roliga övningar. När de lärt sig tillräckligt många ord kan de förstå både låttexter och sagor. Se alla filmerna på Hallå förskolas Youtube-kanal.

Till Youtube
Musiken

Musiken i appen

Musikerna bakom låtarna i appen kontrakteras av Unga Musik i Syd, med projektledning av Anna-Carin Fogelquist. Åsa Håkansson från Unga Musik i Syd är samordnare och pedagog i projektet och har tillsammans med Lisa Petri, pedagog från Teater Sagohuset varit ute på förskolor i Lund och Malmö för att engagera barn i processen med att ta fram underlag till låtarna och sagorna.

Medverkande musiker och genre:

  • Mimi Teris, jazz
  • Jack Elz, folkpop
  • Måns Asplund och Olof Dehlin, hip-hop
  • Nadin Al Khalidi, arabisk folkmusik
  • Jonas Karlström och Tobias Allvin, rock
  • Brita Björs, svensk folkmusik

Edurama, som består av Björn Bindel och Magnus Wallon har gjort musikvideos tillsammans med barnen från de medverkande förskolorna.

Hallå förskola

För dig som vill jobba med appen

Hallå förskola

Ladda ner appen

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden med Sensus som huvudman. Appen utvecklas av Edurama. I samarbete med Teater Sagohuset, Unga Musik i Syd, Utvecklingscentrum Öster (Malmö stad), och Rädda Barnen.