Care of Folkbildningen

Folkbildningsrådet har beviljats 119 miljoner kronor i projektbidrag från Svenska ESF-rådet för insatser med flyktingar från Ukraina. Därutöver har ESF-rådet beslutat att ge två folkhögskolor och sju lokalavdelningar för olika studieförbund projektmedel. Totalt får folkbildningen nu över 260 miljoner kronor för verksamhet med flyktingar från Ukraina.

På den här sidan hittar du aktuell Care of Folkbildningen-verksamhet inom Sensus.

Care of Folkbildningen

Cirklar, kurser och evenemang