Fast Care of Folkbildningen

Folkbildningsrådet har beviljats ytterligare medel från Svenska ESF-rådet för projekt Fast Care of folkbildningen. Det är en satsning som syftar till att förbättra situationen för ukrainska flyktingar på den svenska arbetsmarknaden. Projektet ska öka möjligheterna till egen försörjning och social delaktighet.

På den här sidan hittar du aktuell Fast Care of Folkbildningen-verksamhet inom Sensus.

Fast Care of Folkbildningen

Cirklar, kurser och evenemang